Follo Rundet

Arrangør: NVMC Follo Jern og Skrot.
Kontakt: Øyvind Fengås, tlf. 452 41 006 eller 
e-post: follojernogskrot@gmail.com
Start fra Lillebror MC i Ås.

Detaljer

Dato søndag 05. mai 2019
Klokkeslett 00:0000:00
Kalender Aktiviteter

Sted

Navn Lillebror MC, Ås
Adresse
Nyveien 41
1430 ÅS