Kalender detaljer


Follo Rundet

Tid:
søndag 05. mai 2019
00:00 – 00:00
Beskrivelse:
Arrangør: NVMC Follo Jern og Skrot.
Kontakt: Øyvind Fengås, tlf. 452 41 006 eller 
e-post: follojernogskrot@gmail.com
Start fra Lillebror MC i Ås.
Sted:
Lillebror MC, Ås
Adresse:
Nyveien 41
1430
ÅS

Vis kart
Kart: